HR rådgivning

HR – rådgivning til dig, som ønsker en bedre performance

Mange små og mellemstore virksomheder mangler fokus på HR, selv om hverdagen er fyldt med HR- udfordringer. Det kan være krævende at afsætte de fornødne ressourcer med en intern medarbejder- både i forhold til økonomi, tid og kvalifikationer.

Måske undlader du derfor at prioritere vigtige opgaver i relation til driften, strategier eller personalejuraen? Med hjælp fra vores erfarne HR- konsulent får du effektiv styring på HR- opgaverne og lukker hullerne, som bevirker at du kommer bagud i processerne.

Hvis du ikke selv har muligheden for at implementere en HR- funktion i din virksomhed, rådgiver vi dig på timebasis, dagligt eller ugentligt med en kortevarende ydelse eller et længere forløb afstemt i forhold til dit eksisterende behov.

Du kan få rådgivning i alle dine HR- spørgsmål eller dele af dem. Vores løsninger er individuelt tilpassede og tager udgangspunkt i din arbejdsmæssige virkelighed. Vi kan mødes fysisk i din virksomhed eller have kontakten på mail og telefon – alt efter dit ønske.

HR – rådgivning til dig, som ønsker en bedre performance

Mange små og mellemstore virksomheder mangler fokus på HR, selv om hverdagen er fyldt med HR- udfordringer. Det kan være krævende at afsætte de fornødne ressourcer med en intern medarbejder- både i forhold til økonomi, tid og kvalifikationer. 

Måske undlader du derfor at prioritere vigtige opgaver i relation til driften, strategier eller personalejuraen? Med hjælp fra vores erfarne HR- konsulent får du effektiv styring på HR- opgaverne og lukker hullerne, som bevirker at du kommer bagud i processerne. 

Hvis du ikke selv har muligheden for at implementere en HR- funktion i din virksomhed, rådgiver vi dig på timebasis, dagligt eller ugentligt med en kortevarende ydelse eller et længere forløb afstemt i forhold til dit eksisterende behov. 

Du kan få rådgivning i alle dine HR- spørgsmål eller dele af dem. Vores løsninger er individuelt tilpassede og tager udgangspunkt i din arbejdsmæssige virkelighed. Vi kan mødes fysisk i din virksomhed eller have kontakten på mail og telefon – alt efter dit ønske. 

Avernus Bogføring Regnskab

Vores kunder fortæller

Få styr på driften

Ofte er det nogle mindre justeringer, der skal foretages for at understøtte driften i din virksomhed. Måske mangler du et introduktionsprogram til nytilkomne medarbejdere? Eller en personalehåndbog? Det kan være der er tvivl om kontrakthåndteringen, lønsystemer eller noget helt tredje? Få skabt struktur på de løse ender gennem formuleringen af klare retningslinjer og regler, der tydeligt kommunikerer normerne.

Er det tid til et kig på personalejuraen?

Med en kompetent sparringspartner til personalejuridiske spørgsmål, undgår du at begå fejl i forhold til lovgivningen. Det sparer dig for uheldige situationer, som kan have konsekvenser for din økonomi.

Brug vores opdaterede kendskab til personalejura, så du får styr på de forskellige regler i forbindelse med ansvaret for ansættelser, overenskomster og ansættelsesophør. Vi har viden om, hvad du skal være opmærksom på ved barsel, sygdom, arbejdsskader eller øvrige medarbejderforhold. Det gør risikoen mindre for interne juridiske sager, uoverensstemmelser og tvister.

Vi er gode til at se sammenhængen mellem succes og strategi

Når du skal gennemføre forretningsstrategier, afhænger din succes af at have de rigtige kvalifikationer på det rigtige tidspunkt. For at bevare din virksomheds konkurrenceevne, ser vi på om der er de rette kompetencer i organisationen.

Måske har du en særlig talentmasse, der skal satses på? Eller et behov for at tilføre nye kompetencer og uddannelse? Når medarbejderne reelt skal være den vigtigste ressource, kræver det et systematisk fokus på strategiske HR- processer. Få hjælp til at foretage de rigtige prioriteringer, så din virksomhed leverer de ønskede resultater.

Lad os blive din strategiske HR- sparringspartner. Vi støtter dig i at afdække de områder, hvor du bør sætte ind for at sikre trivslen og trygheden i din virksomhed. Til gavn for dine medarbejdere og dig selv.